top of page

ספרי ילדים

טון טון באילת ילדים

טון-טון באילת

בא לספר על הטיול לאילת עם משפחתו. השהיה במלון, משחקים והנאות.  

טון-טון הינה סדרת ספרונים לילדים בגילאים 3 – 10 . הסדרה מתבססת

בחייו של טון-טון ביום-יום. אם זה בביתו, בטיולים, או סתם במשחקיו הרבים.   

שם הספר:טון טון באילת

טון טון ומר מילון

טון-טון ומר פילון

בא לספר על החוויה שלו עם מר פילון. המשחקים והנאות איתו.  

טון-טון הינה סדרת ספרונים לילדים בגילאים 3 – 10 . הסדרה מתבססת

בחייו של טון-טון ביום-יום. אם זה בביתו, בטיולים, או סתם במשחקיו הרבים.   

שם הספר:טון טון ומר פילון

לטון טון קנו בית ילדים

שם הספר:לטון טון קנו בית

לטון-טון קנו בית

בא לספר על החוויה שלו בביתו החדש. המשחקים והנאות איתו. המתנות

אשר התקבלו לרוב.

טון-טון הינה סדרת ספרונים לילדים בגילאים 3 – 10 . הסדרה מתבססת

בחייו של טון-טון ביום-יום. אם זה בביתו, בטיולים, או סתם במשחקיו הרבים.   

לטון טון נולד אח ילדים

שם הספר:לטון טון נולד אח

לטון-טון נולד אח

במזל טוב לאח עידן. בא לספר על החוויה שלו עם התינוק. המשחקים והכרכורים איתו.

המתנות  אשר התקבלו לרוב.

טון-טון הינה סדרת ספרונים לילדים בגילאים 3 – 10 . הסדרה מתבססת

בחייו של טון-טון ביום-יום. אם זה בביתו, בטיולים, או סתם במשחקיו הרבים.   

bottom of page