top of page

בלוג

אנשי הרוח

אנשי הרוח

אנשים הנמנים על הציבור הרחב, אך תפקידם הוא למעשה להרתיע על מעשי השלטון, אם לטוב ואם לרע. מדוע נקראו הם אנשי הרוח? מפני שבדעותיהם הם מציגים דברים בצורה ברורה ושנונה. ודבריהם מהווים למעשה מעין משב רוח צונן בליל קיץ שרבי. בעוד האדם מין השורה חושב על המחר, מביטים הם קדימה לעבר האופק הרחב, לא אחת הם רואים את האור בקצה המנהרה. בעוד שהאחרים אינם יכולים לראות מעבר לקצה אפם, לו השכילו להאמין לדבריהם, אשר הרתיעו לקראת הבאות. יתכן והיו מונעים מהעם המון כאב וסבל מיותרים. והיו גם מי שיכינו אותם "הוזים או הזויים" ויש מי שיכנה אותם "חוזים או נביאים". אולם הם מעולם לא חייבו אנשים להכיר בדעותיהם. זאת למרות שאילו הכיר השלטון בדבריהם, היה נוקט בשינוי תורתו ובכך היה מציל לא אחת את המדינה מנזקים לא קלים. אולם הממשל נוקט מידי פעם בסטייה ממדיניותו, וגורם לא אחת לציבור לנקוט עמדה עוינת כלפי אותם אנשים. אשר במקרים שונים נקראו גם "בוגדים". זאת למרות שאנשי הרוח לא שאפו מעודם להיות חלק מהשלטון. כל רצונם התבטא בכך שהם ניסו או מנסים לתקן חלק מהעוולות הנגרמות לאזרחים.


bottom of page