top of page

בלוג

הטרור וההתאבדויות

הלך מחשבתי לעניין זה של המתאבדים תוך פגיעה באזרחים. המקנה לצערנו כבוד למחבל המתאבד. ובל נשכח שהקוראן מזהיר מפני התאבדות מפורשות. אולם מופתים מסוימים היתרו את העניין בפתווה מטעמם. ולנו לא נותר אלא לבקש פתרונות למצב. לדעתי על מנת לגרום להפסקת המתאבדים, תוך גרימת קושי לראשי החמאס והג'יהאד האסלמי. חייבים אנו לנקוט יד קשה כלפי משפחות המחבלים המתאבדים. הריסת ביתו של המחבל, לקיחת האזרחות ממשפחתו וכן מניעת קבלת הקצבות מהביטוח הלאומי או מכל גורם אחר.

מחבל ידע שהוא הולך לגרום למשפחתו נזק בלתי הפיך. דבר שעלול לעצור בידו מלבצע את זממו. כמובן שכל האמור לעיל נכון לגבי סייענים מתוך ערבי ישראל או הפזורה הבדואית.

1994 ספטמבר


bottom of page