top of page

בלוג

תורת ההישרדות

אלה תולדות העמים. אברהם הוליד את יצחק וישמעאל, יצחק הוליד את יעקב ועשו. למעשה מזרעו של אברהם נבראו היהודים בהמשך הנוצרים ולבסוף המוסלמים. על כן כונה אברהם "אב המון גויים".

נשאלת השאלה, אם כן מדוע רובצת שנאה תהומית כה עזה בניהם? מדוע קיים קושי כל-כך גדול בדו- קיום? הרי בני איש אחד הם, בני אל אחד. האם השנאה נובעת מיחסו של אברהם אבינו לפילגש שלו הגר? דבר שהווה פגיעה בישמעאל וגרם לשנאה שהולכת ומתעמקת ברבות השנים.

לצערנו עד היום השנאה רוחשת וגועשת באזורנו ופתרון אין. מלחמות העבר הוכיחו בעליל שאין להם היכולת לפתור בעיות, למיטב הבנתי אף הסלימו את הפערים הקיימים בנינו.

אנו נצבים כיום בפני העם הפלשתינאי בחוסר אונים מוחלט. אם מבחינת הפיגועים מתוך שטחי הרשות, דבר שמקשה על הצבא להגיב לתוך שטחים מאוכלסים בטף ונשים. אם זה בעקבות פיגועי ההתאבדות של מתאבדי החמאס, אשר גורמים נזק מוראלי בקרב העם. קברניטי המדינה נאחזים בקרנות המזבח ומנסים כל אמצעי מטוב ועד רע, אך הדבר אינו עולה בידם וחבל!!!

(המכתב הבא נשלח לעיתון ידיעות אחרונות בשנת 1972 ולצערי אף גורם לא יחס לו חשיבות).

בעת שהכול היה רגוע והמושג "אינתיפאדה" עדין לא היה בלכסיקון. עלה בדעתי רעיון. אנו הרי עם שידע רדיפות ושבע מרורים לאורך כל שנות גלותנו. צריכים היינו להכריז על הקמת מדינה פלשתינאית מעל במת הכנסת, קבל עם ועדה. דבר שהיה מקנה לנו מניות רבות מבחינת מעמדנו בעולם. לדעתי העם הפלשתינאי לא היה שוכח לנו זאת, מאחר ומכיר הוא את הנפשות הפועלות בארצות ערב.

רצוי להדגיש שכוונתי הייתה להקמת שתי מדינות לשני עמים. כלומר המדינה הפלשתינאית לכל המוסלמים. המדינה היהודית ליהודים, כמובן שבירתה היא ירושלים. עד כאן לשון המכתב.

לשמחתי איני מתעסק בפוליטיקה, אני לא נמנה על שום מפלגה וכמובן אין אני מדינאי מדופלם. לצערי הרב הרעיון לא קרם עור וגידים, כך נותר לו כאבן שאין לה הופכין. כמובן שכאן המקום להדגיש שהשנאה השוררת כיום בין העמים לא הייתה קיימת במלוא עוצמתה. והיא הלכה והחריפה עם כל המאורעות אשר רדפו אחד את משנהו ברבות הימים. רצוי לציין שהנפגעים משני צדי המתרס לא גרעו ממנה.

1972 אפריל

#מני #סופר

bottom of page