top of page

מני יריב סופר ומשורר ישראלי

נולד במרוקו, בשנת 1951 עלה עם הוריו לארץ ישראל והתיישב בירושלים. בסיום לימודיו התגייס לצבא ושירת בו כשמונה עשרה שנים. בתפקידי פיקוד שונים.
את כתיבתו החל בשנות השבעים. אולם כל שיריו היו למגירה.
בשנת 1998 הוציא לאור את ספריו הראשונים."לב אל לב" ו "רחשי לב". בשנת 2005 הוציא ארבעה ספרוני ילדים מסדרת "טון-טון".
בשנת 2010 הוציא לאור את הרומן הראשון מפרי עיטו ונקרא "אדם וגורלו". בשנת 2011 הוציא לאור את הרומן השני "הלם בזכרון".
בשנת 2015 יצא לאור ספר שירה נוסף "תבונת המסע".
באמתחתו ישנם שני ספרי פרוזה, ששה ספרי שירה ושבעה ספרי ילדים, הממתינים להוצאתם לאור.

אודות

bottom of page